Parnassia Bavo Groep

PBGjuni 2011 – augustus 2011
Projectmanager Herinrichting Facilitair Bedrijf

In 2008 is de facilitaire ondersteuning ondergebracht bij drie regionale servicecentra. Na een aantal jaar ervaring te hebben opgedaan met facilitaire dienstverlening is binnen PBG de behoefte ontstaan aan meer harmonisatie tussen de verschillende regio’s.

Daarnaast is in het programma ‘min 20% indirecte kosten’ vanuit doelmatigheidsperspectief geconcludeerd dat de organisatie van de facilitaire ondersteuning efficiënter kan.

Bovenstaande heeft geleid tot het besluit de facilitaire organisatie te herinrichten.

Als projectmanager heb ik een bijdrage mogen leveren aan de analysefase voorafgaand aan de inrichting van het nieuwe Facilitair Bedrijf PBG, de ontvlechting van de huidige facilitaire organisatie en de feitelijke transitie.