ING Hypotheken

INGaugustus 2012 - mei 2014
Sr. Productmanager Mortgages / Executive

Namens Productmanagement Hypotheken ben ik als opdrachtgever verantwoordelijk voor meerdere strategische projecten:

  • De implementatie van SEPA moet per 1 februari 2014 zijn afgerond. De VC Hypotheken is afnemer van betalingsverkeerdiensten en moet de nieuwe SEPA producten Direct Debet en Credit Transfer implementeren.
    In het project breng ik mijn kennis van SEPA in en borg deze binnen de VC Hypotheken;
  • BGFO 3 zet een forse streep door het huidige prijsbeleid van banken. Vanaf januari 2013 mag  geen prijsdifferentiatie meer plaatsvinden op basis van instap / prolongatie en is enkel differentiatie op risicoprofiel toegestaan. Dit vereist de introductie van een nieuw prijsmodel.

Binnen de IT organisatie van ING Hypotheken wordt gewerkt met DevOps teams en wordt SCRUM gehanteerd als werkwijze.