SNS Bank Nederland

SNSjuni 1998 - juli 2003
Salesmanager Betalingsverkeer

Adviseren van relaties uit het topsegment van het MKB en Grootbedrijf op het gebied van betalingsverkeer, cashmanagement en electronic bankingsystemen. Formuleren en introduceren van product- en procesverbeteringen. Functioneel aansturen van de adviseurs betalingsverkeer in de verkooporganisatie. Assisteren van de verkooporganisatie bij het opstellen van plannen voor marktbewerking, afzet van diensten en de daarbij behorende tarifering. Onderhouden van contacten met leveranciers van o.a. betaalautomaten, administratieve software, IT diensten en Interpay.

Naast bovengenoemde werkzaamheden was ik verantwoordelijk voor een groot aantal projecten, waaronder:

  • het verleggen van PIN/Chipcontracten naar de banken (Wellink);
  • de ontwikkeling van een doelgroep pakket voor toonbankinstellingen;
  • het opzetten van het onderdeel zakelijk betalingsverkeer op intranet;
  • de introductie van Zakelijk Internet Bankieren;
  • als materiedeskundige medeverantwoordelijk voor het functioneel ontwerp van de offline module van Zakelijk Internet Bankieren;
  • het ontwikkelen van een handleiding en cursusmateriaal voor het groot zakelijk electronic banking pakket (SNS Online Plus);
  • de handleiding en helpteksten voor Zakelijk Internet Bankieren;
  • het testen van de programmatuur voor de euroconversie van zakelijke rekeningen en kwartaalafrekeningen;
  • het terugdringen van contant geldverkeer.