Symbision

Symbision januari 2007 – april 2012

Naast de externe opdrachten draaide ik ook voor ons eigen bedrijf een aantal projecten, o.a.:

  • marktbewerking: Schrijven van een marktbewerkingplan voor het verwerven van nieuwe opdrachten bij een grote bancaire organisatie en ontwikkelen van een tweetal proposities voor het domein Financiële Dienstverlening: SEPA en Informatiemanagement;
  • campagne: Ontwikkelen van een campagne – incl. materialen – voor hierboven genoemde wervingsactie;
  • opleiding: Ontwerpen van een raamwerk voor een training IPMA-D.

Met ingang van de zomer 2010 begeleid ik intern enkele professionals bij hun activiteiten ten aanzien van promotie en retentie en in het proces van opdracht naar opdracht.

In 2011 definieerde ik, binnen de kaders van de strategische doelstellingen voor de komende jaren, de Social Media Strategie en implementeerde een eerste fase waarin m.n. bewustwording, zichtbaarheid, sturing en borging een grote rol speelden.