Achmea Bank - Woonfonds

juli 2015 - februari 2016
Business Development Manager

Begeleiden van het management bij het herijken van de strategische propositie van Woonfonds. Hierbij strategische sessies organiseren en werkvormen bedenken. Het management gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen.

De nieuwe propositie vertalen naar een transitieplan binnen Achmea Bank. Draagvlak creëren bij de belangrijkste stakeholders.

Consultancy rol vervullen bij diverse lijnprojecten w.o. PARP hypotheekproducten, Customer Journey klantbediening, Preventief Beheer, outsourcing en rationalisatie hypotheekproducten.